Aan het laden...

Self-Sovereign Identity van Visma Connect wint plek in Govtech validatieprogramma tijdens Odyssey Momentum

Tijdens het online ‘massive collaboration’ event Odyssey Momentum heeft Visma Connect’s Self-Sovereign Identity oplossing een plek gewonnen in het Govtech validatieprogramma van YES!Delft. Visma Connect deed met een team van 8 specialisten, onder leiding van captain Ralph Verhelst, mee aan Odyssey Momentum. Odyssey Momentum is een event waarbij 2.000 deelnemers en 105 teams werken aan oplossingen voor de 21 grootste uitdagingen van deze eeuw.

Maatschappelijke meerwaarde

Visma Connect en 8 andere teams deden mee aan de SSI track van het event, met als hosts de Dutch Blockchain Coalition, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Digicampus. Het doel van deze track was de maatschappelijke meerwaarde van SSI te laten zien aan onder meer de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving.

SSI oplossing Visma Connect

De winnende oplossing van Visma Connect is een decentraal autorisatieregister met SSI. In een autorisatie -of machtigingen- register wordt opgeslagen welke partij gemachtigd is om op te treden namens een persoon, bedrijf of instantie of wie op welk moment toegang heeft tot welke data. Voorbeelden hiervan zijn het machtigingenregister van de belastingdienst waarin wordt bijgehouden welke belastingadviseur gemachtigd is om aangifte te doen namens een belastingplichtige. Ook het autorisatieregister van iSHARE waarin wordt bijgehouden wie toegang heeft tot welke logistieke data is een goed voorbeeld.

Decentrale Autorisaties

De SSI autorisatiemodule van Visma Connect maakt het mogelijk om deze autorisaties te decentraliseren. Hierdoor worden persoonsgegevens beter beschermd en veiliger opgeslagen dan in een centraal register. Het minimaliseren van de hoeveelheid data die een gebruiker vrijgeeft en het teruggeven van de regie over deze data aan de gebruiker sluit ook goed aan op GDPR en eIDAS.

Voordelen Visma Connect autoristiemodule

Met de Visma Connect SSI autorisatie module:

  • Kan de volmachtgever eenvoudig middels een SSI app anderen autoriseren, door een machtiging attribuut voor de gemachtigde aan te vragen;
  • Kan een gebruiker vragen om gemachtigd te worden. Door zelf, middels zijn SSI app, een machtiging attribuut aan te vragen. Dit moet dan uiteraard wel worden goedgekeurd door de volmachtgever;
  • Worden er minder - tot geen - persoonlijke data omtrent de autorisaties opgeslagen in centrale systemen. Deze gegevens worden zoveel mogelijk in de wallets van de gemachtigde zelf opgeslagen.
  • Worden verschillende soorten mandaten ondersteunt: op basis van regels, korte termijn en herroepbaar).