Aan het laden...

Veilig informatie vastleggen en delen

Blockchain technologie maakt het mogelijk om informatie veilig en betrouwbaar vast te leggen en te delen. Deelnemers hebben de vrijheid om deze te verwerken en aan te vullen met instemming van de andere deelnemers in de keten en met een duidelijke audit trail. In de blockchain is altijd zichtbaar, welke partij wat heeft gedaan met de gegevens. Dit maakt het mogelijk voor partijen om in vertrouwen samen te werken op basis van gelijkwaardigheid.

Critical Payments Solutions

Advies, infrastructuur en projecten

De specialisten van Visma Connect kunnen u adviseren over de toepassing en het inrichten, ontwerpen en beheren van -delen van- blockchains.

Veilig samenwerken

Omdat in een blockchain partijen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken en gegevens veilig vastgelegd worden, is deze bij uitstek geschikt voor bedrijven die in ketens samenwerken, zoals logistieke bedrijven en retailbedrijven. Maar ook in de financiële sector en bij de overheid zijn er tal van mogelijkheden.

Veilig samenwerken

Omdat in een blockchain partijen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken en gegevens veilig vastgelegd worden, is deze bij uitstek geschikt voor bedrijven die in ketens samenwerken, zoals logistieke bedrijven en retailbedrijven. Maar ook in de financiële sector en bij de overheid zijn er tal van mogelijkheden.

Toepassingen

  • Decentrale applicaties, zoals smart contracts of apps die afhankelijk van activiteiten in de keten, getriggerd worden en in actie komen;
  • Decentrale audit trails waarbij de transacties door alle partijen in de keten gevalideerd moeten worden;
  • Het voorkomen en traceren van inbreuken op merk- en eigendomsrechten zoals plagiaat, parallelimport en de import van namaakgoederen, door middel van track-and-trace over de hele supply chain;
  • Self Sovereign Identity, een toepassing waarbij burgers zelf het beheer hebben over hun digitale identiteit en deze kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot online diensten en om te communiceren met instanties;
  • Managed nodes, omdat er geen partij is die de regie voert over de hele blockchain zijn alle deelnemers zelf verantwoordelijk voor het managen van nodes en het beheer van de infrastructuur. Visma Connect ondersteunt deelnemers in het opzetten en beheren van nodes;
  • De Stadspas, een volledig gedigitaliseerde oplossing waarbij een gemeente het beschikbare budget per pashouder oormerkt voor bijvoorbeeld sport of cultuur en waarmee alle transacties worden vastgelegd. Deze dienst levert de gemeente een enorme besparing op door het minimaliseren van administratieve handelingen.

 

Blockchain: Een wereld aan mogelijkheden

Visma Connect is sinds 2006 de betrouwbare informatie specialist. Bedrijven en overheden vertrouwen onze kennis en oplossingen voor hun belangrijkste communicatie. Met de opkomst van deze nieuwe technologie is een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden ontstaan voor bedrijven en overheden om informatie veilig te delen en samenwerking te versnellen.

Neem contact op

Neem contact op met Ralph Verhelst of Marcel Raap om u te laten informeren over de mogelijkheden van blockchain en de ervaring van Visma Connect. Gebruik de knop hieronder of bel.

New call-to-action
 
088-1161800