Aan het laden...

Anti-financial Crime Services

Hoe goed ken je je klanten?

De financiële sector heeft te maken met steeds meer compliance issues en Anti-financial Crime wordt steeds belangrijker. Nationale en internationale toezichthouders eisen dat financiële instellingen een risicoanalyse gebaseerde aanpak implementeren om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Banken nemen steeds meer mensen in dienst om deze problemen aan te pakken. Maar, we worden we steeds meer een cashloze maatschappij en met Instant Payments en nieuwe regels, zoals PSD2 , is het lastig om interne resources efficiënt in te zetten. Het automatiseren van de standaard compliance processen is voordeliger.

Ondersteund door FICO, bieden wij drie Anti-Financial Crime SaaS-modules. Deze modules kunnen eenvoudig worden geconfigureerd, met bestaande systemen  geïntegreerd en rapporten kunnen naadloos worden gegenereerd, met een gedetailleerde audittrail.

Onze Anti-Financial Crime modules omvatten:

KYC (Know your Customer)

Klantidentificatie en -verificatie zijn essentieel om een financiële instelling te beschermen tegen criminele activiteiten. Deze module integreert met alle Content Management Systemen om bezoekers en klanten een frictieloze ervaring te bieden. Met onze KYC module kunnen vragenlijsten samengesteld worden om zoveel klantgegevens te verkrijgen als nodig. En om de risico’s van een relatie met een bepaalde persoon of bepaald bedrijf te bepalen. Er wordt een specifieke risicoscore toegekend aan klanten en er wordt gecontroleerd of zij op offshore zwarte lijsten, watchlists, PEP-lijsten en sanctielijsten staan. Personen of entiteiten met relaties met landen met ontoereikende AML-praktijken worden geïdentificeerd. net als personen/entiteiten in bedrijfssectoren die gevoelig zijn voor witwassen. Risicoprofielen worden bijgewerkt wanneer de gegevens van een klant wijzigen of sanctielijsten worden aangepast. De module gebruikt fuzzy logic om overeenkomsten met vermeldingen op volglijsten te identificeren, zodat je sneller kunt detecteren wanneer een naam wel lijkt op een vermelding maar er niet identiek aan is. Op die manier kun je onderbouwde beslissingen nemen ten aanzien van de services die je biedt.

De module zet continu de oorspronkelijke KYC-gegevens (zoals rekeninggegevens en -transacties) af tegen real-time gedrag en AML/CTF-onderzoek. Je instelling blijft hierdoor beschermd gedurende de levenscyclus van de klant.

Real-time transactiescreening

Banken moeten een grote bijdrage leveren waar het sanctieverplichtingen betreft. Het aantal transacties is ongeëvenaard en de voorschriften worden steeds strenger. Onze module screent holdings en betalingstransacties van klanten in real-time. Alle transacties worden gecontroleerd op mogelijke verbanden met internationaal terrorisme, sancties en embargo’s, en er wordt nagegaan of de gegevens van de verzender of ontvanger overeenkomen met vermeldingen in volglijsten. Verdachte transacties worden tijdelijk in de wacht geplaatst en gemarkeerd voor nader onderzoek. Het systeem gebruikt geavanceerde algoritmen om het aantal fout-positieven te verminderen, zodat je - waar mogelijk - met vertrouwen de noodzaak van handmatige controles kunt minimaliseren. Je kunt ook de bedrijfsregels aanpassen om personen op een witte lijst te zetten of stopwoorden opnemen die automatisch worden gemarkeerd.

Onze oplossingen voldoen aan alle wettelijke vereisten, waaronder de EU-voorschriften 2580/2001 en 881/2002 en de nieuwste FATF-aanbevelingen (Financial Action Task Force). Er kunnen meerdere berichtindelingen worden verwerkt, zoals SWIFT MX, SWIFT MT en ISO 20022 (SEPA). Wil je een verslag van alle systeemcontroles? Geen probleem. Resultaten, genomen stappen en beslissingen met betrekking tot een specifieke case worden opgeslagen in een PDF-rapport, zodat je specifieke transacties kunt traceren en onderzoeken.

Anti-Money Laundering: continue screening van alle rekeningactiviteiten

Onze anti-money laundering module controleert continu op patronen in het klantgedrag met behulp van data-driven machine learning algoritmes en AI. De detectie van onwettige activiteiten wordt groter door gebruik te maken van eerdere rapporten van verdachte activiteiten (SAR’s; Suspicious Activity Reports). Deze module kan worden geïntegreerd met onze KYC-module om gedragspatronen te identificeren en te traceren, en zo transacties te lokaliseren die de risicoscore van klanten beïnvloeden.

De oplossing omvat twee scores, elk met een intuïtieve redencode waarmee onderzoekers en toezichthouders na kunnen gaan hoe de score is vastgesteld. De Soft Clustering Misalignment Score leert van statistisch gedrag en profileert klanten aan de hand van gegevens die bij elke transactie worden bijgewerkt. De AML Threat Score – waarbij gebruik wordt gemaakt van historische gegevens van vergelijkbare organisaties is ontwikkeld om klanten te identificeren die transacties uitvoeren die hoogstwaarschijnlijk verdachte witwasactiviteiten betreffen. Wanneer een afwijking wordt geïdentificeerd, krijg je een waarschuwing over de vreemde activiteit, zodat handmatige controle kan plaatsvinden. Patroonherkenning tussen rekeningen is ook mogelijk.

Alle waarschuwingen over financiële criminaliteit beheren in één omgeving

Fraude, AML- en KYC-compliance komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Daarom is een uitgebreid overzicht van alle data over financiële criminaliteit uitermate nuttig om verdachte activiteiten te detecteren en efficiënter te werken. Wij bieden een dashboard dat alle waarschuwingen en cases consolideert die afkomstig zijn van de verschillende modules, zodat met geïntegreerde compliance gegevens en processen betere beslissingen genomen kunnen worden. Dit gecentraliseerde systeem ondersteunt onderzoeksprocessen en workflows. Het gehele team kan het systeem gebruiken om samen te werken aan cases en de vereiste rapporten in te dienen.

Waarom Visma Connect?

SaaS-gebaseerd en eenvoudig te schalen
Onze services bieden ingebouwde flexibiliteit en gemak. De kosten zijn gebaseerd op volume, zodat je net zo snel en vaak kunt schalen als nodig is.

Allesomvattend
Wij zorgen voor het onderhoud, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over het systeem wanneer  wet- en regelgeving en bedrijfsomstandigheden veranderen.

Expertise
Wij werken samen met FICO, het toonaangevende bedrijf op het gebied van compliance en cybersecurity; Fico's producten worden door duizenden bedrijven wereldwijd gebruikt.

Neem contact op

Criminelen slapen nooit. Neem geen risico’s en voorkom slechte beslissingen of een hoge boete. Neem contact met ons op hieronder of bel voor meer informatie over onze services die beschermen tegen financiële criminialiteit, zodat je vol vertrouwen compliant bent.

New call-to-action
 
088-1161800