Aan het laden...

Smart Routing

Als bedrijf wilt u dat de afhandeling van uw berichten wordt gebaseerd op het type bericht. Smart Routing is een veilige manier om te communiceren met behulp van verschillende doorstuurregels, gebaseerd op de inhoud van het bericht. Dit mechanisme garandeert dat het bericht bij de juiste ontvanger wordt afgeleverd. Bijvoorbeeld: een financiële instelling ontvangt een hypotheekaanvraag. Zij moet deze aanvraag doorsturen naar de afdeling risicoanalyse en het beoordelingsteam. Er kan dan Smart Routing worden ingezet om ervoor te zorgen dat verschillende delen van het bericht naar de juiste belanghebbenden worden doorgestuurd. U kunt ook regels en bewerkingsopties aan de berichtroute toevoegen om ervoor te zorgen dat elke belanghebbende in de berichtketen de informatie ontvangt die hij nodig heeft.

Behalve voor gegevensuitwisseling binnen een bedrijf kan Smart Routing ook worden gebruikt voor communicatie tussen organisaties. Een bekende applicatie voor Smart Routing is een Single Window-systeem (SW). Een SW is één aanspreekpunt voor alle grensformaliteiten. Op deze manier kunnen internationaal opererende bedrijven wettelijk verplichte documenten, zoals douaneaangiften, import-/ exportvergunningen, oorsprongscertificaten en passagiersmanifesten bij één locatie of instantie indienen. Het gebruik van Smart Routing zorgt ervoor dat documenten worden doorgestuurd naar de juiste overheidsinstantie, op een veilige en betrouwbare manier.

Hoe wordt de software geleverd?

We bieden een configureerbare systeem-systeeminterface voor Smart Routing. Connectoren kunnen op maat worden gemaakt om interoperabiliteit te garanderen.

Voordelen

Ons Smart Routing systeem is snel en altijd betrouwbaar. Zelfs bij een storing van andere systemen zijn wij nog in staat om berichten te verwerken. Het hele overdrachtsproces, bestaande uit conversie, validatie en ontvangstbevestiging, vindt in slechts enkele seconden plaats. Deze vorm van content based routing zorgt er bovendien voor dat relevante informatie in een standaard format naar de juiste personen wordt verzonden.

SW-toepassingen maken aangiften voor bedrijven gemakkelijker en versoepelen de communicatie tussen overheidsinstanties. Zowel bedrijven als overheidsinstanties kunnen op ons rekenen als partner. Wij werken met configureerbare, semantische standaarden.

Overige voordelen:

  • Er worden uitsluitend gevalideerde berichten verzonden
  • Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en betrouwbaar aan verschillende partijen afgeleverd
  • 0% Berichtverlies
  • Opslag in geval van een storing in gebruikerssystemen
  • Transparante audittrail

Neem contact op

Ga met ons in zee en maak deel uit van een nieuw tijdperk in gegevensuitwisseling. Gebruik de knop hieronder of bel en vraag naar Elsbeth Bodde.

New call-to-action
 
088-1161800