Aan het laden...

Standard Business Reporting

Vandaag de dag zijn er grote hoeveelheden data beschikbaar. Allerlei organisaties proberen deze data om te zetten in waardevolle informatie en daarnaast hun administratieve lasten te verlichten. Traditionele rapportagemethoden met behulp van ad-hoc gegenereerde spreadsheets volstaan niet meer. Data zijn vaak verouderd en het verzamelen en analyseren kost te veel tijd. Alleen al in de sector financiële dienstverlening geven bedrijven tot wel 10% van hun jaaromzet uit aan het creëren van conforme rapportages voor allerlei regelgevende instanties.

Standard Business Reporting (SBR) is de standaard voor de digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages en zorgt ervoor dat bedrijven de beschikking hebben over gestructureerde informatie en hierover kunnen rapporteren. SBR helpt u bij het nemen van weloverwogen beslissingen op basis van real-time gevalideerde data.

Via SBR kunnen partijen data uitwisselen door middel van een gemeenschappelijke structuur en vastgestelde definities. Hierdoor worden (financiële) data gestandaardiseerd, digitaal aangeleverd, gevalideerd en automatisch verwerkt. De standaardstructuur en -definities in SBR worden bepaald door een XBRL-taxonomie. Deze taxonomie is een soort woordenboek dat u in staat stelt om context te geven en informatie uit data te halen. Kort gezegd helpt SBR alle partijen in de rapportageketen dezelfde taal te spreken, wat resulteert in een duidelijke interpretatie van gegevens en een hogere gegevenskwaliteit.

Visma Connect heeft als medeontwerper het voortouw genomen in de implementatie van het SBR-programma in Nederland, dat tweemaal de prijs voor Europese Best Practice heeft gewonnen. Visma is betrokken bij het ontwerp, de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van Digipoort. Digipoort is de digitale infrastructuur voor het SBR-berichtenverkeer in Nederland en verwerkt miljoenen belastingaangiften, financiële rapportages en rapporteringsberichten tussen bedrijven en overheidsinstellingen.

Visma Connect's Standard Business Reporting Services:

New call-to-action
Image of two people sitting close to each other while working on the same laptop computer

Voor wie is het?

  • Financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en financieringsmaatschappijen.
  • Intermediairs, zoals accountants en fiscalisten die namens klanten rapportages verzenden naar instanties zoals de Belastingdienst, verzekeringsorganen (zoals het UWV) en de Kamer van Koophandel.
  • Bedrijven die rapportages verzenden naar de autoriteiten en naar elkaar.

Visma Connect SBR-platform

Het Visma Connect SBR-platform standaardiseert digitale en ongestructureerde datastromen voor overheden, instanties en het bedrijfsleven. Ons platform vermindert administratieve lasten en geeft betekenis aan data. Het Visma Connect SBR-platform zorgt op basis van syntax- en bedrijfsregels voor identificatie, autorisatie, authenticatie en datavalidatie, met als doel een betrouwbaar en veilig system-to-system (S2S) of human-to-system (H2S) berichtenverkeer.

Meer inzicht tegen lagere kosten

Visma Connect maakt het geautomatiseerd aanleveren en valideren van data eenvoudig. Informatie is direct leesbaar voor softwareapplicaties. Dit zorgt voor enorme kostenbesparingen en lastenvermindering op het gebied van het verzamelen en verwerken van bedrijfsinformatie.

Voordelen

  • Real-time datavalidatie: met één druk op de knop beschikt u veilig over gestructureerde data.
  • 100% compliant: onze diensten worden door overheidsinstellingen en bedrijven gebruikt om compliant te zijn en te voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.
  • Administratieve lastenvermindering: Visma Connect vereenvoudigt en automatiseert uw proces van financiële verslaglegging.
  • Data-integratie: data uit verschillende systemen kunnen worden gecombineerd in ons SBR-platform. Hierdoor hebt u geen kostbare systeemintegraties nodig.

 

Eenvoudige integratie

Het Visma Connect SBR-platform kan op twee gebruiksvriendelijke manieren worden geïntegreerd met uw systemen:

  • System-to-system (S2S): geautomatiseerde communicatie tussen computers die zonder menselijke tussenkomst wordt geïnitieerd en afgehandeld. In SBR wordt het proces van dataextractie en -verzameling uit bronsystemen volledig geautomatiseerd middels een (system-to-system) systeemintegratie. SBR maakt op deze manier meervoudige uitwisseling van data mogelijk en automatiseert de dataverwerking voor regelgevende instanties of autoriteiten die hiertoe een verzoek indienen. Deze oplossing is met name interessant als u klanten of intermediairs hebt die u regelmatig of in groten getale rapportages toesturen.
  • Human-to-system (H2S): via SBR Easy Access (ons eigen, op taxonomie gebaseerde webportaal) kunnen gebruikers hun eigen data invoeren en SBR-conforme rapportages versturen. De data worden gevalideerd aan de hand van onze taxonomie en verstuurd naar regelgevende instanties.

Neem contact op

In een wereld die op data draait, is betrouwbare en gestructureerde informatie van cruciaal belang. Visma Connect is de belangrijkste leverancier van tools, taxonomieën en expertise voor informatie- en data-uitwisseling. Ontdek hoe u beter en sneller inzicht krijgt in uw data. Gebruik de knop hieronder of bel en vraag naar René van der Meij.

New call-to-action
 
088-1161800