Aan het laden...

Taxonomieën

Gestandaardiseerde definities voor efficiënte bedrijfsrapportage

Voordat Standard Business Reporting werd geïntroduceerd, draaide de wereld op papier, pdf's en losse Word- of Excel-bestanden. Dit leidde tot ongelooflijke hoeveelheden ongestructureerde gegevens en slechte (of helemaal geen) standaardisatie. Het bezorgde financiële afdelingen, banken en regelgevende instanties flink wat hoofdbrekens. Vervolgens is SBR ontwikkeld om dit probleem op te lossen. Om SBR op de juiste wijze te implementeren, hebt u een taxonomie nodig: een exacte specificatie van wat er gerapporteerd moet worden aan de uitvragende partij. De taxonomie voorziet in duidelijke definities, zodat de rapporterende partijen precies die informatie indienen die nodig is.

Hoe werkt het?

Om een taxonomie te ontwikkelen, nemen we de behoeften van de uitvragende partij als uitgangspunt. Welke wetten en regels zijn er van toepassing? Welke rapportagemodellen moeten gevolgd worden? Vervolgens ontwikkelen we een woordenboek aan de hand van de toepasselijke wet- en regelgeving. “Activa” is bijvoorbeeld een term die in het woordenboek voorkomt. De volgende stap is het opbouwen van relaties tussen alle elementen die in de taxonomie zijn gedefinieerd.

Hoe wordt het geleverd?

Taxonomieën worden gewoonlijk geleverd als een pakket dat alle bestanden bevat die erin gedefinieerd zijn. De taxonomie is een blauwdruk van hoe het rapport eruit zou moeten zien. Het kan geïmplementeerd worden als system-to-system of human-to-system (middels een portal).

Voor wie is het?

  • Banken en bankverenigingen die SBR gebruiken, zoals SBR Nexus.
  • Kamers van Koophandel die gestandaardiseerde rapporten van bedrijven willen opvragen.
  • Overheidsinstanties die gestandaardiseerde rapporten willen opvragen van andere publieke instanties of van bedrijven.
  • Alle andere partijen die (bedrijfs)informatie opvragen en deze informatie op een gestandaardiseerde manier willen ontvangen en verwerken.

Voordelen:

  • Standaardisatie.
  • Gestructureerde gegevens.
  • Betere vergelijkbaarheid tussen rapporten.
  • Hergebruik: een element dat is gedefinieerd in een bepaalde taxonomie kan opnieuw worden gebruikt in rapporten voor andere uitvragende partijen.
  • Gevalideerde gegevens: informatie wordt gecontroleerd aan de hand van de taxonomie, die verplichte elementen bevat en verifieert of relaties kloppen.

Waarom Visma Connect?

Visma Connect is toonaangevend wat betreft het implementeren van Standard Business Reporting. We hebben taxonomieën ontwikkeld voor de Nederlandse Kamer van Koophandel, die nu meer dan 10.000 vooraf gedefinieerde elementen gebruikt om (financiële) bedrijfsrapportage in Nederland te stroomlijnen. We hebben ook een taxonomie ontwikkeld voor Florida, de eerste staat in de VS die eist dat rapporten in de door machines leesbare XBRL-indeling worden ingediend.

 

 

Neem contact op

Uniforme rapportages en minder administratieve rompslomp. Visma Connect is de belangrijkste leverancier van tools, taxonomieën en expertise voor informatie- en data-uitwisseling. Gebruik de knop hieronder of bel en vraag naar René van der Meij.

New call-to-action
 
088-1161800