Aan het laden...

Drie externe audits in 3 dagen!

Transfer ISO 9001 van Certiked naar BSI

Om externe audits te kunnen combineren heeft EBPI besloten om alle certificaten onder te brengen bij dezelfde certificerende instelling. Het ISO9001 certificaat is daarom overgeheveld van Certiked naar BSI. Op 14 maart 2017 heeft BSI daarvoor een Transfer audit uitgevoerd en daarin geconcludeerd dat de overheveling aan alle voorwaarden voldoet en dus per 14 maart is gerealiseerd. Op de website van EBPI is het ISO9001 logo van Certiked nu ook vervangen door het logo van BSI.

Transitie naar de nieuwe ISO 9001:2015 norm

EBPI heeft bij BSI aangegeven klaar te zijn met de overgang van de oude ISO9001 norm uit 2008 naar de vernieuwde ISO9001 norm uit 2015. Daarom heeft BSI aansluitend op de transfer-audit direct ook de transitie-audit uitgevoerd. Ook in deze audit heeft BSI geconcludeerd dat de transitie volledig goedgekeurd is, waardoor EBPI vanaf nu ISO9001:2015 gecertificeerd is.

Jaarlijkse controleaudit ISO 9001:2015 succesvol

Om het drieluik compleet te maken heeft BSI direct na de transitieaudit ook de jaarlijkse controleaudit uitgevoerd volgens de ISO9001:2015 norm. De conclusie van BSI is dat EBPI ook voor deze laatste audit geslaagd is en het ISO9001 certificaat ook het komende jaar gevoerd mag worden.

Drie intensieve dagen en veel waardering vanuit BSI over hoe EBPI omgaat met het gedachtengoed van kwaliteit en de gedegen manier waarop EBPI dat implementeert.