Aan het laden...

Visma Connect

In het digitale tijdperk is data de belangrijkste grondstof. Dat betekent ook dat we steeds meer data met elkaar delen, voor allerlei doeleinden. Maar hoe doe je dat op een veilige, snelle en controleerbare manier? Visma Connect neemt het voortouw. Net zoals energiebedrijven de infrastructuur aanlegden die de industriële revolutie mogelijk maakte, is Visma Connect het nutsbedrijf van de digitale samenleving.

Missie

Onze missie is om burgers, bedrijven en overheden in staat te stellen data met elkaar te delen op een veilige, efficiënte en controleerbare manier. Waar dan ook ter wereld. Dit doen we door het ontwerpen, bouwen, verbinden, analyseren en beheren van informatieketens en data deel ecosystemen voor de publieke sector, de gezondheidszorg, de logistiek en de financiële sector.

Visie

Een digitale samenleving waarin burgers, bedrijven en overheden met elkaar kunnen communiceren en zakendoen op een veilige manier. Een samenleving waarin mensen erop kunnen vertrouwen dat de informatie die ze met elkaar uitwisselen altijd aankomt bij de juiste ontvanger, en dat die informatie alleen wordt gebruikt en geanalyseerd voor de doeleinden waar ze zelf toestemming voor hebben gegeven.

Waar kom je Visma Connect tegen?

De Publieke Sector

Geen overheid ontkomt aan de digitale transformatie. De uitdaging voor de publieke sector ligt in het combineren van efficiënte moderne communicatiemiddelen met relevant beleid en transparante verantwoording. Want zowel burgers als bedrijven verwachten steeds snellere besluitvorming, maar ook dat hun privacy en veiligheid gewaarborgd blijven. Om die uitdaging aan te gaan, zijn pioniers nodig op het gebied van veilige communicatie en slimme gegevensuitwisseling. Visma Connect is zo’n pionier. Als bedrijf hebben we ons vanaf dag één ingezet voor efficiënte, veilige en gestandaardiseerde datadeling. Voor klanten als de Nederlandse overheid en de Amerikaanse staat Florida, die gebruikmaken van onze Standard Business Reporting-diensten. Door middel van onze standaarddefinities (taxonomieën) maken we het niet alleen makkelijker voor bedrijven om rapporten in te dienen, maar ook voor overheidsinstellingen om met elkaar samen te werken.

Drawing of 4 silhouettes, three in different shades of blue one in orange

Gezondheidszorg

Dankzij medische doorbraken en technologische ontwikkelingen kent ook de gezondheidszorg een toenemende vraag naar gegevensuitwisseling. Tegelijkertijd verwachten patiënten steeds meer snelheid en gemak. Om aan die verwachting te voldoen, moeten medische dossiers gedeeld kunnen worden, en dat kan alleen als de hele behandelketen samenwerkt. Veiligheid en privacy zijn natuurlijk essentieel, maar in levensbedreigende situaties kan een noodfunctie waarmee gegevens uitgewisseld kunnen worden zonder toestemming van de patiënt – als die bijvoorbeeld buiten bewustzijn is – cruciaal zijn. Dankzij onze expertise op het gebied van inhoudelijke routing-, identificatie- en autorisatieoplossingen en ons unieke ketenintegratieplatform, zal Visma Connect een steeds belangrijkere rol gaan spelen in deze sector.

Drawing of a light blue heart with a yellow cross in front of it

Logistiek

De vraag naar transportcapaciteit in de logistiek blijft toenemen. In de 24-uurseconomie draaien wereldwijde supply chains onafgebroken door.Dat geldt niet alleen voor goederen, maar ook voor diensten. In deze globale ketens zijn verstoringen bijna nooit meer alleen plaatselijk. Net als de goederen en diensten zelf, verspreiden verstoringen zich in de kortste tijd voorbij landsgrenzen. Om dit soort problemen effectief te kunnen bestrijden, hebben we transparante ketens nodig. Maar 24/7-supply chains  trekken ook een zware wissel op het milieu en dragen bij aan files  in de steden. Initiatieven zoals iSHARE, waar we een afsprakenstelsel  faciliteren en onderhouden, zijn daarom van enorm belang om de efficiëntie te verhogen, de logistieke stromen te optimaliseren en de CO2-uitstoot te verminderen. Nieuwe trends op het gebied van productie – zoals reshoring en 3D-printen – vragen om nieuwe, gespecialiseerde toeleveringsketens die draaien op gegevens in plaats van op wielen.

Image of a truck, a cargo vessel and an airplane

Financiële sector

Ook de financiële sector is in beweging. Banken staan onder druk door de toenemende concurrentie van fintech en big tech. Ze worden geconfronteerd met toenemende regelgeving, terwijl ze nog grotendeels afhankelijk zijn van legacy systemen. Het wordt steeds belangrijker om gegevens in real-time veilig en vertrouwd en gevalideerd te kunnen delen met andere partijen en toezichthouders. Visma Connect levert integratieservices, taxonomieën en autorisatie services aan financiële dienstverleners.

Drawing of four gears emblazoned with Euro signs

Vertrouwen

In al deze sectoren is vertrouwen cruciaal. Visma Connect heeft alles in huis om het delen van gegevens op een betrouwbare manier te faciliteren. Wij bieden de bouwstenen voor betrouwbaarheid en veiligheid. Visma Connect maakt de oplossingen die de toekomst dichterbij brengen.

Neem contact op

Meer weten over onze oplossingen en over wat wij voor u kunnen doen? Bel 088-1161800 of stuur een e-mail .

New call-to-action