Aan het laden...

Certificering bij Visma Connect

De kern van onze visie op certificering is de overtuiging dat lange-termijn succes van een bedrijf komt door klanttevredenheid. We streven naar klanttevredenheid door ervoor te zorgen dat onze diensten consistent voldoen aan onze eigen eisen, eisen vanuit wet- en regelgeving en de eisen van onze klant.

Certificeringen zijn dan ook belangrijk voor ons managementsysteem, omdat deze ons scherp houden en handvatten geven om in een dynamische markt consistent diensten van hoge kwaliteit kunnen leveren. Daarnaast bieden certificeringen onze klanten de zekerheid dat Visma Connect in staat is om gemaakte afspraken kwalitatief goed na te komen (ISO 9001), om informatie en gegevens veilig te behandelen (ISO 27001), en om diensten te leveren die toegevoegde waarde bieden aan klant en leverancier (ISO 20000), evenals een positieve impact hebben op onze omgeving (MVO-P).  Wij voldoen als verwerker van persoonsgegevens namens onze klanten aan de eisen van de privacy gedragscode Data Pro.

Wij zijn dan ook gecertificeerd voor de volgende (ISO) normen:

  • Kwaliteit (ISO 9001:2015)
  • Informatiebeveiliging (ISO 27001:2013)
  • Service Management (ISO 20000:2018)
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO-P v.2 2013)
  • Data Pro

Om deze certificeringen te behouden worden we jaarlijks door een externe partij geaudit. Zij kijken naar de werking en doeltreffendheid van ons managementsysteem en of wij voldoen aan de geldende normen. Om er voor te zorgen dat wij hier blijvend aan voldoen heeft Visma Connect een afdeling Security & Compliance. Deze afdeling zet zich in om te borgen dat onze diensten consistent voldoen aan alle vereisten en consistent veilige diensten van hoge kwaliteit kunnen leveren. Heeft u vragen over onze certificeringen? Stuur dan een e-mail naar vco.compliance@visma.com.

BSI ISO 20000 Logo

ISO 20000 : 2018

ISO 20000 is de internationale standaard voor Servicemanagement met als doel een win-win situatie voor klant en leverancier te bereiken. Deze standaard vereist dat alle fasen van de lifecycle van de dienstverlening, van tekentafel tot en met het daadwerkelijk leveren van de dienst, op een beheerste en klantgerichte wijze verlopen waardoor klant en leverancier beide een toegevoegde waarde van de dienstverlening ervaren.

De standaard vereist ook een Servicemanagement systeem om de processen en mensen achter de dienstverlening voortdurend te verbeteren, waardoor de toegevoegde waarde van de dienstverlening ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

ISO 27001 : 2013

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging met als doel dat organisaties gegevens van hun klanten op een veilige wijze behandelen zodat ze Beschikbaar, Integer en Vertrouwelijk blijven. Deze standaard vereist dat Visma Connect voortdurend bedreigingen en risico's beoordeelt en passende beveiligingsmaatregelen neemt om de dienstverlening en informatie blijvend te beschermen tegen uitval, verminking en inbreuk.

De standaard vereist ook een Informatiebeveiliging managementsysteem om de effectiviteit van de set aan beveiligingsmaatregelen voortdurend te verbeteren, waardoor klanten kunnen blijven vertrouwen op de veiligheid van de dienstverlening van Visma Connect.

ISO 9001 Logo

ISO 9001 : 2015

ISO 9001 is de internationale standaard voor kwaliteitsmanagement met als doel dat organisaties in staat zijn om "Conform to specifications" te leveren. Deze standaard vereist dat Visma Connect een klantgerichte werkwijze hanteert waarin vooraf klanteisen worden vertaald naar haalbare specificaties, dat tijdens de realisatie continu het proces en de producten worden getoetst tegen die specificaties zodat aan de klant het juiste geleverd wordt.

De standaard vereist ook een Kwaliteitsmanagement systeem om de klantgerichtheid van de werkwijze steeds verder te verbeteren, waardoor klanten kunnen blijven vertrouwen dat Visma Connect de juiste afspraken maakt en vervolgens ook realiseert (kortom: Say what you do, do what you say, prove it and improve it).

MVO-P

MVO-P is de certificeerbare Nederlandse standaard voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens de Prestatieladder met als doel dat organisaties zich op verschillende niveaus kunnen onderscheiden op de 3-P aspecten/deelgebieden: People, Planet en Profit.
Visma Connect is in juni 2017 gecertificeerd voor MVO-P niveau-3 en dat is het niveau dat vergelijkbaar is met de gangbare ISO-certificeringen zoals 9001, 27001 en 20000.

Niveau 3 is ook inclusief een MVO-managementsysteem op basis van de PDCA cirkel om de MVO doelen, inspanningen en resultaten continu te blijven verbeteren.

Data Pro Logo

Data Pro

De Data Pro Code is een goedgekeurde gedragscode zoals bedoeld in artikel 40 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland. Deze gedragscode is tot stand gekomen op initiatief van de IT brancheorganisatie NLdigital met als doel het waarborgen van GDPR-compliance (met name aan de eisen uit artikel 28 AVG) van IT-organisaties die persoonsgegevens verwerken als verwerker voor hun klanten in Nederland. Alle organisaties die het Data Pro-certificaat hebben verkregen staan geregistreerd in het Data Pro Register. De Data Pro Code is goedgekeurd door de Nederlandse privacy toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer weten?

Weten wat Visma Connect voor uw organisatie kan doen? Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Gebruik de knop hieronder.

Of stuur een mail naar:

   vco.compliance@visma.com

 

New call-to-action
 
088-1161800