Aan het laden...

Single Window

Single Window voor zeevaart en luchtvaart

Het Single Window (SW) in Nederland is een platform voor maritieme en luchtvracht informatie-uitwisseling tussen overheden en bedrijven. SW levert maritieme en luchtvrachtrapporten voor grensoverschrijdend transport voor douane, grensbewaking en havenautoriteiten langs elektronische weg. Deze gegevens hoeven maar één keer te worden verzonden; SW zorgt ervoor dat de ontvangen berichten worden doorgestuurd naar alle verschillende relevante overheidsorganisaties. Het gebruik van één efficiënt en veilig platform voor het leveren en ontvangen van benodigde informatie leidt tot een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten voor zowel bedrijven als overheden.

Zee- en luchtvracht

Alle mededelingen met betrekking tot de aankomst, binnenkomst, uitgang, douaneaangiften betreffende lading, bevoorrading en bunkering worden ingediend via SW. Bovendien worden voor zeevaartverkeer de bemannings- en passagierslijsten ook via SW gerapporteerd. De havensystemen van alle grote zeehavens en luchthavens in Nederland zijn verbonden met SW voor communicatie over transport.

Nauwe samenwerking

SW werd gebouwd door EBPI in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat, de Douane, de Koninklijke Marechaussee, Logius en de ministeries van Justitie en Veiligheid, Defensie en Infrastructuur en Waterbeheer. Er is ook afstemming met marktpartijen op het gebied van lucht- en zeevracht. Het platform is voorgeschreven in de Europese Richtlijn 2010/65 en is volledig operationeel sinds 1 mei 2018.

Veilig, efficiënt en snel

EBPI is verantwoordelijk voor het bouwen van het SW-platform en voor het realiseren van de technische connectie tussen marktpartijen en het Single Window. We zorgen er ook voor dat de dagelijkse berichtenstroom tussen logistieke bedrijven, havenautoriteiten, schepen en vliegtuigen en de drie betrokken regeringspartijen (zoals de Douane, Koninklijke Marechaussee en Safe Sea Net) veilig, efficiënt en snel worden verwerkt.

35.000 tot 40.000 berichten per dag

Ongeveer 1300 bedrijven gebruiken de SW. Op dit moment verwerken we 35.000 tot 40.000 berichten per dag via de SW, zowel in EDIFACT als XML. De haven van Rotterdam, de grootste haven van Europa, is een grootverbruiker met bezoeken van ± 30.000 schepen en een transportvolume van 467,4 miljoen ton per jaar.

Neem contact op

In een wereld die op data draait, is betrouwbare, gestructureerde informatie van levensbelang. Visma Connect is de belangrijkste leverancier van tools, taxonomieën en expertise voor informatie en gegevensuitwisseling. Leer vandaag nog hoe u beter en sneller meer uit uw informatie haalt. Bel 088-1161800 en vraag naar Elsbeth Bodde, of stuur een e-mail.