Aan het laden...
Team aan het werk. Groep collega's in smart casual wear werken samen in creatief kantoor aan autorisatieregister met ssi

Visma Connect experts brengen Self-Sovereign Identity naar Odyssey Momentum

Een team van 6 specialisten onder leiding van captain Ralph Verhelst doet namens Visma Connect mee aan Odyssey Momentum. Een online “massive collaboration”event waarbij 2,000 deelnemers en 105 teams werken aan oplossingen voor de 21 grootste uitdagingen van deze eeuw. Odyssey Momentum begint morgen, op vrijdag 13 november 2020. Visma Connect doet mee aan de stream Self-Sovereign Identity (SSI) in action en komt met een decentraal autorisatieregister met SSI naar het evenement. De Self-Sovereign Identity is een betrouwbare en veilige digitale identiteit.

Met een SSI behoudt de gebruiker regie over zijn eigen data en bepaalt hij of zij hoe en met wie deze gedeeld worden. In een autorisatieregister wordt opgeslagen wie wanneer toegang heeft heeft tot welke gegevens en voor hoe lang.

Het team van Visma Connect stelt haar kennis en oplossing vooral ook ter beschikking aan de andere deelnemers aan Odyssey Momentum. Deze teams kunnen hierdoor sneller een oplossing ontwikkelen en over het hele evenement kan er beter en veilig samengewerkt worden.

Autorisatieregisters de ruggegraat van de digitale samenleving

Autorisatieregisters vormen een cruciaal onderdeel van de digitale samenleving omdat ze op een veilige manier data delen en samenwerken mogelijk maken. Ze worden onder meer gebruikt door de belastingdienst om bij te houden welke belastingadviseur gemachtigd is, door een belastingplichtige, om aangifte te doen. Ook iSHARE maakt gebruik van een autorisatieregister van Visma Connect. iSHARE faciliteert veilig data delen in de logistieke sector.

In de gezondheidszorg wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de inzet van autorisatieregisters. De uitwisseling van vertrouwelijke patiëntgegevens is iets wat zowel veilig als controleerbaar moet gebeuren. Bovendien voorkomt het gebruik van een autorisatieregister potentiële datalekken. Er worden immers geen -grote hoeveelheden- privé data centraal opgeslagen.  In een autorisatieregister kan ook het tijdsbestek ingesteld worden waarbinnen de gegevens beschikbaar zijn, of de autorisatie gedelegeerd moet worden en de hoeveelheid informatie die gedeeld wordt.

Over Odyssey Momentum

Meer dan 2.000 deelnemers en 105 teams werken 49 uur lang samen om oplossingen te bouwen voor 21 complexe uitdagingen.Deze uitdagingen worden aangereikt door bedrijven, overheden en non-profitorganisaties uit de VS, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Nederland (hieronder: Vattenfall, KLM Cargo, de Nationale Politie, the International Union for Conservation of Nature, the International Council for Environmental Law, E.On, Engie, VMware en de Nederlandse ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken).

Neem contact op

Meer weten over onze oplossingen en over wat wij voor u kunnen doen? Bel 088-1161800 of stuur een e-mail .

New call-to-action