Aan het laden...

Blockchain gebaseerde subsidie management oplossing voor de Vlaamse Overheid gaat in productie

In 2017 werd de regelgeving rond natuurbeheer in Vlaanderen vernieuwd en vereenvoudigd. Vroeger konden enkel de overheid en een aantal erkende organisaties een beheerplan opstellen voor een natuurgebied of bos. Nu kunnen alle particulieren, verenigingen of bedrijven dat, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen en de geijkte processen volgen, bijvoorbeeld voor het aanvragen van subsidies. Die processen zijn complex en tijdrovend. Visma Connect gelooft dat blockchain van toegevoegde waarde is wanneer meerdere partijen samenwerken in hetzelfde proces, waarbij er geen noodzaak meer is een vertrouwde centrale partij te hebben.

Samen met Visma Connect zal het Agentschap voor Natuur en Bos een applicatie bouwen die gebruik maakt van blockchain technologie. Visma Connect was één van de vier partijen die een voorstel daartoe hebben ingediend. Daarbij gaven met name de technische kennis van Visma Connect, het plan van aanpak, het SaaS-model en de ervaring met het beheren van complexe omgevingen de doorslag.

De Vlaamse overheid wil meer ervaring opdoen met blockchain technologie en stimuleert en subsidieert projecten op dat gebied. Het doel in dit project is te komen tot een optimaal ecosysteem voor natuur- en bosbeheer in Vlaanderen. De opdracht zal in co-creatie met het Agentschap voor Natuur en Bos en Informatie Vlaanderen worden uitgevoerd en als open source worden gepubliceerd.

"We kijken er erg naar uit om deze oplossing voor de Vlaamse Overheid in productie te nemen. Vanuit Visma Connect perspectief is dit een strategische ontwikkeling op zowel klantrelatie als op technisch vlak. Het voor een overheidsinstelling in productie brengen van een blockchain technische oplossing als deze, zien wij als een opmaat naar meer succesvolle projecten in deze omgeving” aldus Coen Egberink, Managing Director Visma Connect

Neem contact op

Neem contact op met Ralph Verhelst of Marcel Raap om u te laten informeren over de mogelijkheden van blockchain en de ervaring van Visma Connect. Bel  088-1161800 of stuur een e-mail.