Aan het laden...
Data Pro Certificering

Visma Connect is Data Pro

Visma Connect is Data Pro

In maart 2020 is Visma Connect als een van de eerste grotere (50+) MKB-organisaties gecertificeerd voor de Data Pro Code. De Data Pro Code is een gedragscode m.b.t. privacy die in het leven geroepen is op initiatief van branchevereniging NLdigital. De succesvolle uitslag van de  audit bevestigt ons dat onze blijvende aandacht voor informatiebeveiliging en privacy zijn vruchten afwerpt. Wij zijn er trots op dat wij op deze manier aan de wereld kunnen laten zien dat wij persoonsgegevens veilig verwerken en daarbij consistent voldoen aan de eisen uit de  Europese privacywet, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Visma Connect en certificeringen

Naast het Data Pro certificaat heeft Visma Connect een ISO 20000, ISO 27001,  ISO 9001 een SWIFT SIP Certificaat en voldoen we aan de eisen van de MVO Prestatieladder.  Wil je meer weten over onze andere certificaten? Klik dan hier.

Over de Data Pro Code

Op 25 mei 2018 ging de Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Visma Connect heeft sindsdien veel stappen gezet om aantoonbaar AVG-compliant te zijn en te blijven zowel in de rol van verwerkingsverant- woordelijke (bv. als werkgever) en ook als verwerker in onze dienstverlening voor onze opdrachtgevers.

Branchevereniging NLdigital heeft in samenspraak met toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens een gedragscode opgesteld waarmee ICT-bedrijven kunnen laten zien dat zij zich als verwerker aan de AVG houden. Als een bedrijf zich aan de opgestelde gedragsregels houdt ontvangt het bedrijf het bijbehorende certificaat en wordt het opgenomen in het Data Pro register. Na een succesvolle audit mag ook Visma Connect zich vanaf nu trots een Data Pro noemen!

Wil je meer weten over de  Code? Klik dan hier.

Neem contact op

Vragen? Bel 088-1161800 of stuur een e-mail.